Sätta upp mål och göra fystester

Årskurs 7 har börjar arbetet med att sätta upp träningsmål. Först en liten föreläsning om hälsa, vad som påverkar hälsan och vad man ska tänka på när man sätter upp ett mål. För att kunna utvärdera målet behöver vi veta nuläget så därför kollar vi läget med fystester. Under några veckor kommer vi att arbeta med konditionsträning, styrketräning och rörlighetsträning. Arbetsområdet kommer utvärderas i slutet. Planeringen hittar ni i IST.

Träningsdagbok

Åk 6 och 7 ska under några veckor arbeta med träningsdagbok. I veckan kommer vi att gå igenom olika sorters träning och olika effekter av träning.

Kanske någon förälder som vill skapa ett nytt SMART träningsmål och hänga med och föra träningsdagbok?