Bananbordspedagogik på idrotten

7orna får arbeta med bananbordspedagogiken även på lektionerna i idrott och häls.

Idag var det fyra olika stationer, två med bollspel, en med samarbete och en med teori. Bollspelen var väldigt självgående medan jag då kunde fokusera på grupperna som arbetade med teorin, de kunskapsdelarna som många vill ha hjälp med, och även stötta den grupp som arbetade med samarbete.

Teoriuppgiften var att hjälpa 3 elever att utveckla sina resonemang om hur fysisk aktivitet påverkar hälsan.

En samarbetsövning var att alla i gruppen stod på en gymnastikmatta. Sedan ska mattan vändas utan att någon kliver av. God ton, kommunikation och bra samarbete blev saker som gjorde att man lyckades.

Här är en av mina favoritövningar. En plint står på en parkeringsplats. Det finns tre parkeringsplatser. Uppgiften är att flytta hela plinten till en annan p-plats. Utmaningen är att du får bara lyfta en del i taget och lägga på en annan parkeringsplats. En större plintdel får aldrig läggas på en mindre. Men mindre delar kan läggas på större. Man måste alltid bära två och två. Den här övningen ställer stora krav på kommunikationen och logiskt tänkande. Fantastisk gruppövning!

Terminsstart

I torsdags fick jag träffa alla klasserna i sporthallen. Vi började med att prata om rutiner och vad vi ska lära oss i idrott och hälsa. 

Första lektionen hade vi fokus på att lära känna varandra, det var nya elever i nästan alla klasser. Eleverna fick jobba med olika namnlekar och samarbeten. 

Namnet byter 

Börja med att hälsa på en kompis.

”Hej, jag heter Åsa” 

”Hej, jag heter Arvid” 

Nu byter ni namn och Åsa heter Arvid, Arvid heter Åsa. Fortsätt så, hälsa på nya kompisar och byt hela tiden namn. Förvirrande och roligt! När du får tillbaka ditt namn ställer du dig vid kanten igen. 

Spindelnätet 

 

 
Ta er igenom spindelnätet, utan att nudda nätet! Ett barn i varje hål! 

Knuten 

Alla håller båda händerna i ett hopprep. Nu ska det knutas en knut, utan att händerna släpper repet.