Inför vårterminen

Åk 6 och 7b har arbetat i mindre grupper för att fokusera på vad man behöver träna på och hur man vill träna på det i idrott och hälsa under våren.

Orientering 

 • Måste bli bättre på orientering och att kunna läsa kartor.
 • Orientering – hur man använder en karta. 
 • Orientera med kartor
 • Passa kartor, hjälp med att välja olika vägar
 • Orientering – Vad man gör om man blir vilse och hur man kan hitta vägen tillbaka
 • Orientera längre sträckor

Lekar, spel och idrott

 • Bli bättre på att vara med genom att vara hjälpsam och delaktig i alla lekar. ag behöver öva på att åka skridskor, genom att åka på lektionerna och på fritiden.
 • Redskapsgymnastik – Fokusera mer på aktiviteter som tex ringar och kullerbyttor.
 • Träna mer simning och skridskor
 • Dans – takt och rörelse, träna på 8:or
 • Träna bollkontroll och skott

Skador och teori

 • Teori. Hur man kan förhindra skador.
 • Olika begrepp och skrivuppgifter där man tränar att förklara vad hälsa är
 • Kunna förebygga skador

Livräddning 

 • Livräddning, att ta hand om någon som svimmar.
 • Simma ännu mer
Annonser

Klädsel för att vara utomhus

Idag har jag haft två lektioner i regn. Vi har varit ute i skogen och pratat om vad för slags kläder man har på sig när man är utomhus och beroende på vad det är för väder.

Många av eleverna hade inte bra kläder för att vara ute i skogen i regn. Hjälps åt att se över det! Har man inte ”ute-kläder” i rätt storlek så ta då med ett par extra byxor och strumpor så att du kan byta kläder efter idrotten. Att sätta ett par mindre påsar på fötterna funkar också om man inte har stövlar eller vattentäta skor.

Ämnet idrott och hälsa syftar till att utveckla elevernas förmåga att

genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer

att vistas i utemiljöer och naturen under olika årstider och få förståelse för värdet av ett aktivt friluftsliv.

Ett äldre inlägg om hur man kan klä sig utomhus:

Friluftsliv – Klädsel

Planering för ÅK 6 och ÅK 7, vecka 38-42

Planering åk 5-6

Vi är utomhus fram till vecka 42.

Vi kommer under veckorna att arbeta med dessa kunskapskrav:

 • att kunna genomföra olika aktiviteter i natur och utemiljö
 • att ha kunskaper om allemansrätten
 • att kunna simma och hantera nödsituationer vid vatten
 • att kunna röra sig i takt till musik
 • att kunna samtala om egna upplevelser av de fysisk aktiviteter vi genomför
 • att kunna ge förklara hur man förebygger skador i samband med lekar
Åk 5-6
Måndag Torsdag
Vecka 38 Pokemonintervaller Skoljoggen
Vecka 39 Simning (ons) Studiedag
Vecka 40 Allemansrätten Allemansrätten
Vecka 41 General & Spion Runbit
Vecka 42 Rörelse till musik Rörelse till musik
Vecka 43 Rörelse till musik Rörelse till musik

Planering åk 1-3

Det här är en grovplanering över perioden mellan påsk och sommarlov.

Innehållet anpassas och varieras efter klass och årskurs.

Från vecka 15 är vi utomhus, då gäller kläder efter väder 🙂

Åk 1-3
Vecka 13 PÅSKLOV Salsorientering
Vecka 14 Lekar inomhus Lekar inomhus
Vecka 15 Kartpromenad Kompisorientering
Vecka 16 Stjärnorientering Skolgårdsorientering
Vecka 17 Lekar utomhus Lekar utomhus
Vecka 18 Lekar utomhus LOVDAG
Vecka 19 Simning Friidrott
Vecka 20 Friidrott Friidrott
Vecka 21 Friidrottsdag x
Vecka 22 Simning Bollek
Vecka 23 LOVDAG Gemensamt val

Planering åk 4

Grovplanering från påsken fram till sommarlovet.
Från torsdag vecka 15 är vi utomhus, då gäller kläder efter väder 🙂

 

Åk 4
Vecka 13 PÅSKLOV Lekar inomhus
Vecka 14 Lekar inomhus Lekar inomhus
Vecka 15 Teori 36-leken
Vecka 16 Orientering Orientering
Vecka 17 Orientering Orientering
Vecka 18 Lekar utomhus LOVDAG
Vecka 19 Simning Friidrott
Vecka 20 Friidrott Friidrott
Vecka 21 x Friidrottsdag
Vecka 22 Simning Bollspel
Vecka 23 LOVDAG Gemensamt val

Planering åk 5-6

Här är en grovplanering över momenten vi kommer arbeta med mellan påsken och sommarlovet.
Från och med torsdag vecka 15 är vi utomhus, då gäller kläder efter väder 🙂

Åk 5-6 Noteringar
Vecka 13 PÅSKLOV Lekar inomhus
Vecka 14 Lekar inomhus Lekar inomhus NP ons åk 6
Vecka 15 Teori, allemansrätten 36-leken
Vecka 16 Orientering Orientering
Vecka 17 Orientering Orientering
Vecka 18 Lekar utomhus Friidrott Tor lovdag
Vecka 19 Simning Friidrott Ons Naturskolan
Vecka 20 Friidrott Friidrott
Vecka 21 x Friidrott Tor Friidrottsdag
Vecka 22 Simning Bollspel
Vecka 23 LOVDAG Gemensamt val