Akrobatik på höjden och ”adventsjumpa”

Sexorna fick avsluta veckan med konditionsträning och akrobatik. 

Mycket samarbete och skratt. Dubbelt bra för hälsan! 

  

Åk 4 & 5 genomförde en adventshinderbana med luckor efter antal varv man gjort. Bakom luckorna fanns olika frågor om hälsa och fysisk aktivitet.