Förebygga skador

Hej!
Här är en text om en helt vanlig idrottslektion… Nu är din uppgift att i par fundera över olika saker som Frida gör lite knasigt, saker som kan leda till att hon eller någon annnan blir skadad när man leker och idrottar.


Lämna nu en kommentar som innehåller svar på det här:
1. Beskriv tre saker som Frida gör knasigt.
2. Berätta vad Frida skulle gjort istället.
3. Berätta varför Frida skulle göra på det sättet.

Lycka till!