IdH – Material

Friluftsliv

Walk & talk – Frågekort kring friluftsliv och allemansrätten. Vi går en promenad, på två led. Eleverna får en fråga var och turas om att fråga varandra. När man är färdig byter man fråga med varandra och det ena ledet tar ett steg fram så att man hamnar bredvid en ny kamrat med en ny fråga. På så vis sprids kunskapen i gruppen och eleverna använder varandra som lärresurser. Dessutom får eleverna motion och frisk luft istället för att sitta i ett klassrum och repetera kunskap.

Tipspromenad Vinterfriluftsliv – Frågor att använda till vinterfriluftsliv

Värdegrund