Lekar från förr

 Idag hade vi gammaldags skoldag, och det även på idrotten. Vi började med klassisk Ling-gymnastik, uppkallad efter Pehr Henrik Ling, han ses som den svenska gymnastikens fader. 
Vi har också lekt flera olika lekar från förr. Här var några av lekarna:

  • Bro bro och breja
  • Lyssnaleken
  • Dra kavel 
  • Nordanvind och sunnanvind
  • Fyrband